Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Een portret van Ewout Wegman

Ewout Wegman

Partner - sinds 2009

“Ik geloof niet alleen dat plezier en succes samengaan, maar ook dat beide maakbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat het vanzelf gaat. Soms verdient het een stimulans van anderen. Met 5square leveren wij daar een bijdrage aan. Investeren in groei en transformatie is een dynamisch proces, waarin iedereen ook zijn leergeld betaalt. Zo leer ik iedere dag weer dat de individuele kwaliteiten van de mensen met wie we samenwerken alleen volledig tot wasdom komen, als de leden van het team congruent en complementair aan elkaar zijn. Samen kom je écht verder.

De vaak langjarige relatie met onze investeerders is het gevolg van de intensieve band die 5square heeft opgebouwd met de diverse ondernemers met wie we hebben samengewerkt. De combinatie van ons uitgebreide netwerk en de in de jaren opgebouwde kennis is een schat aan ervaring. Die zetten we breed in, zodat we onze deelnemingen optimaal kunnen faciliteren bij het realiseren van hun ambities.

Voor mij is het belangrijk dat ik naast mijn 5square-activiteiten een bijdrage lever op andere niveaus in de maatschappij. Als iedereen een klein beetje tijd besteedt aan werkzaamheden waar eigen rendement niet het voornaamste doel is, dan wordt de wereld vanzelf een beetje mooier en beter. Boven alles ben ik een van nature zeer positief ingesteld mens.”

Linkedin